Usługa Paczka w Weekend - Gwarancja dostawy do paczkomatu w sobotę. Zamówienie musi zostać złożone do 14:00 Usługa Paczka w Weekend - Gwarancja dostawy do paczkomatu w niedzielę. Zamówienie musi zostać złożone do 11:00 w sobotę
Koszt dostawy 12,00 zł
W koszyku brakuje 400.00 do darmowej wysyłki.
do kasy suma: 12,00 zł

Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących Użytkowników, w tym danych osobowych, przez administratora tych danych (Sun Baby Sp. z o.o., NIP: 7642713892), czyli podmiot prowadzący Sklep zwany dalej Sprzedawcą.

1.2 Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje ujęte w Regulaminie Sklepu.

1.3 Prowadząc Sklep Sprzedawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Sprzedawcy i dotyczących Użytkowników. Informacje te (w tym dane osobowe Użytkowników) są należycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Dane osobowe

2.1 Podczas korzystania ze Sklepu, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług przez Sprzedawcę:

podczas rejestracji w Sklepie (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail)
przy wyrażeniu chęci korzystania z usługi Newslettera (adres e-mail),
przy składaniu zamówienia (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail).

2.2 Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych pkt.2.1. jest konieczne w celach określonych w pkt.2.4.

2.3 Użytkownicy mogą przeglądać Sklep oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów lub bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

2.4 Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych (email: [email protected]) w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. W odniesieniu do danych osobowych Użytkowników dokonujących rejestracji w Sklepie z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z Allegro lub dokonujących w Sklepie zakupu towarów lub usług z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z PayU, Sprzedawca otrzymuje te dane – odpowiednio - od Grupy Allegro lub PayU, za zgodą Użytkowników oraz w zakresie niezbędnym do realizacji przez Sprzedawcę celów wskazanych powyżej. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

2.5 Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów. Dane osobowe Użytkowników (w tym ich adresy e-mail) mogą być także ujawniane przez Sprzedawcę DreamCommerce w związku z prowadzeniem Sklepu przez Sprzedawcę, w tym w związku z wykonywaniem przez DreamCommerce na rzecz Sprzedawcy czynności wynikających z umowy pomiędzy Sprzedawcą a DreamCommerce, umożliwiającej Sprzedawcy korzystanie z narzędzi służących do prowadzenia Sklepu. 

2.6 Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

2.7 W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedawcę lub gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

2.8 Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

2.9 Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: "umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

3. Ciasteczka (cookies)

3.1 Gromadzimy pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) związane z Twoją aktywnością w sklepie. Cookies to niewielkie informacje wysyłane przez stronę sklepu i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystasz podczas przeglądania stron internetowych sklepu. Nie mamy dostępu do danych znajdujących się na Twoim urządzeniu. Cookies pozwalają nam na prezentowanie systemu rekomendacji produktów i lepszym dopasowaniu ofert do Twoich potrzeb i preferencji zakupowych. Gromadzone informacje w plikach cookies obejmują Twoją historię aktywności związanej z przeglądaniem produktów lub dokonywaniem zakupów w sklepie. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystasz ze sklepu, aby usprawniać funkcjonowanie sklepu i tym samym zapewniając bardziej efektywną prezentację oferty.

Monitorowania informacji na podstawie plików cookies dokonujemy korzystając z systemu QuarticON. Wygaśnięcie plików cookies następuje na skutek skasowania plików cookies w przeglądarce, zmiany urządzenia albo reinstalacji przeglądarki. Decydujesz o przetwarzaniu plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Możesz w każdej chwili wyłączyć lub przywrócić opcję gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Wyłączenie plików cookies może wpłynąć na sposób wyświetlania się sklepu. Jeśli mimo wszysztko nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej lub korzystanie z trybu „incognito”.

3.2 Witryna korzysta z narzędzia google analitics w celu optymalizacji działania sklepu. W związku z tym, zapisuje wiele informacji na temat aktywności użytkownika na stronie. Jeśli nie życzysz sobie, aby twoje działania były zapisywane zainstaluj tę wtyczkę w swojej przeglądarce link. Od tego momentu będziesz niewidoczny dla google analitics.

3.3 Sklep Babyboutik.pl korzysta systemu quatricon służacego do rekomendacji tj. prezentacja oferty dopasowana na podstawie historii wyszukiwania. 

3.4 Kolejnymi systemami wykorzystującymi pliki cookies na stronie sprzedawcy są: geotargetly określający geolokalizację odwiedzających stronę, google analytics zbierający ogólne dane o odwiedzających witrynę takie jak wiek, płeć, geolokalizajcę, google ads służący do remarketingu oraz personalizacji reklam, facebook pixel (polityka prywatności facebooka znajduje się tutaj) pozwalający na wyświetlanie spersonalizowanych reklam.

3.5 Innym systemem korzystających z plików cookies jest Salesmanago, służący do wysyłek mailowych.

3.6 Pliki cookies są zapisywane oraz wykorzystywane przez firmę Criteo w celu świadczenia usług marketingowych. 

4. Postanowienia końcowe

4.1 Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakichś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.
4.2 Twoje dane przekazywane następującym podmiotom współpracującym ze sklepem Babyboutik.pl: firmom kurierskim, Poczcie Polskiej w celu dostarczenia przesyłki, oraz jeśli korzystasz z przelewu online firmie obsługującej ten sposób płatności tj Bluemedia oraz PayLane. Jeśli jako dowód zakupu otrzymasz fakturę Twoje dane przekazywane są do firmy księgowej. Ponadto Twoje dane przekazywane są firmie quarticon w celu optymalizacji wyświetlanych na liście produktów, które lepiej spełnią Twoje oczekiwania oraz firmie Google i Facebook w celu analizowania ruchu na stronie i dopasowywaniu reklam. Ponadto, w celu obsługi wysyłania newsletterów Twoje dane przekazywane są do Freshmaila, ComuComu oraz Salesmanago.
Nie przechowujemy żadnych danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego.
4.3 Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w serwisu internetowego www.babyboutik.pl, prześlij e-mail pod adres [email protected] lub listem poleconym na adres: Sun Baby, ul Jana Styki 12, 64-920 Piła.
4.4 Jeśli nie usuniesz ich wcześniej, Twoje dane osobowe związane z realizacją zamówienia będą przechowywane maksymalnie 9 lat od Twojego ostatniego zamówienia. W przypadku zapisu na newsletter okres ten wynosi maksymalnie 5 lat od Twojej ostatniej aktywności związanej z newsletterem.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium